Bølgeblikk

Top

VESTRE VIKEN SYKEHUS

Som en del av prosjektgruppen CURA, er Bølgeblikk arkitekter valgt ut til å utføre konkurranse om konseptfase og skisseprosjekt for nytt Vestre Viken sykehus. 

 

PRESSEMELDING

Prosjektgruppen «Cura» skal utføre konseptfase og skisseprosjekt

for nytt Vestre Viken sykehus.

 

Vestre Viken helseforetak har tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen til prosjektgruppen «Cura». Kontrakten gjelder fagområder knyttet til store og kompliserte bygg, det vil si arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag.

 

Prosjektgruppen «Cura» består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, Link Arkitektur, Bølgeblikk arkitekter, samt de rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen.

 

Vestre Viken helseforetak skal levere sykehus- og spesialisttjenester til 470 000 personer fordelt på alle kommunene i Buskerud, Asker kommune og Bærum kommune i Akershus fylke, Sande kommune og Svelvik kommune i Vestfold fylke og Jevnaker kommune i Oppland fylke. Totalt 26 kommuner.

 

Vestre Viken HF eies av Helse Sør-øst RHF.
Planlagt byggestart for det nye sykehuset er høsten 2017.

 

- Vi er veldig fornøyd med at prosjektgruppen vinner det første tilbudet vi har gitt sammen. Vi ser frem

til å være med på å forme et sykehus som en del av byutviklingen på en fantastisk tomt i Drammen og håper sykehuset vil bli et foregangsprosjekt for alle aspekter innenfor fremtidsrettede helsetjenester, sier Geir Odd Målsnes, leder av helsesatsing i Link Arkitektur.

 

- Et sykehus skal skal både understøtte pasientenes behov og være en god arbejdsplass. I dette prosjektet er det lagt opp til en åpen dialog med både byggherre og pasienter. Dette setter vi pris på og mener vil fremme kvaliteten i byggene, supplerer Lars Steffensen, arkitekt og partner i Henning Larsen Architects.

 

Prosjektgruppen skal utarbeide komplett skisseprosjekt for hele sykehuset, med tilhørende uteområder, veier, plasser og parkering. Samtidig skal også infrastruktur til og fra sykehuset utredes. Arbeidet skal bygges videre på foreliggende Utviklingsplan og Idèfaserapport for et nytt Vestre Viken sykehus, og innenfor de rammene som er fastlagt når det gjelder bruttoarealer og kostnader.

 

Selskapene som utgjør «CURA» har bred erfaring innen sykehusplanlegging, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen utgjør prosjektgruppen en faglig kraft med stor gjennomføringsevne.

 

- Dette er en krevende oppgave som vi alle gleder oss til å ta fatt på. Tildelingen viser at gruppen har den faglige styrken som skal til for å løse krevende sykehusoppdrag og jeg er sikker på at vi sammen skal levere et godt produkt til Vestre Viken helseforetak, sier Christian Nørgaard Madsen, adm. dir. i Multiconsult.


Prosjekter

Alle prosjekter


Kontor

Rosenborggata 19 B (3.etg), 0356 Oslo
Postboks 5933 Majorstuen, 0308 Oslo
T 22 12 12 50   F 22 60 41 70   E post@boelgeblikk.no
Org.nr. 939 97 5012

Vi er 22 motiverte og dyktige arkitekter.

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 22 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav fire partnere.

Kontoret har bred erfaring med særlig kompetanse innen skole-, helse- og omsorgssektoren. Våre prosjekter varierer i størrelse og inkluderer nybygg, ombygg og rehabilitering. Flere av våre prosjekter gjennomføres på bakgrunn av arkitektkonkurranser kontoret har vunnet.
 
Kontoret representeres av en sammensatt arbeidsstokk hva gjelder erfaring og kunnskap. 20 arkitekter og en interiørarkitekt bidrar aktivt i designprosessen.

Prosjektene

Gjennomføringen av komplekse prosjekter krever oversikt, kunnskap og evne til samarbeid. Vi er opptatt av å legge til rette for god dialog med byggherre, brukere og konsulenter. Vår erfaring viser at god samhandling mellom alle involverte parter gir de beste resultatene og et anlegg i tråd med ønsker og behov.

Bølgeblikk arkitekter har fokus på bærekraft som en del av vår designfilosofi. Anleggene skal i tillegg begeistre og inspirere både brukere og eiere. Kravet til bærekraft vil alltid påvirke utformingen av vår arkitektur.

Les mer


Ansatte

Alle ansatte